Матеріали VII міжнародної конференції UkrCemFor 2017 Цементна промисловість. Найкращі практики. Перспективи розвитку.

Використання бетону у дизайні.

Юрій Кайгородцев, директор PLITOS, Inlab Architects, демонстрував на UkrCemFor 2017 «Іноземну та нетривіальну практику використання бетону в дизайні. Практика PLITOS у використанні бетону».
Чому Ви любите цемент? Насамперед, це ахрітектурний бетон, який втілюється у монументальні споруди, індивідуальні проекти, його можна відчути на дотик. Взаємодія технологічних та архітектурних інновацій реалізується у матеріалі. Зокрема, у цементних практиках, за якими майбутнє.


Цемент з високим вмістом доменного гранульованого шлаку.

Євген Полулєх, виконавчий директор Криворізького цементного заводу ПАТ «ХайдельбергЦемент Україна», на UkrCemFor 2017 представив досвід виробництва і можливості використання цементу з високим вмістом гранульованого доменного шлаку. Було наведено властивості компонентів цементу та речовий склад цементів, описано виробничий процес.
ШПЦ ІІІ/А-400 призначений для виготовлення бетонів та розчинів, що експлуатуються в агресивних корозійних умовах. Широко використовуються для загальних будівельних задач, особливо для внутрішніх робіт та будівництва заглибних споруд. ЦБР 300 призначений для виготовлення економічних розчинів та бетонів невисоких марок.


Особливості виробництва будівельних матеріалів за вимогами ЄС.

Мирослав Саницький, професор Національного університету «Львівська політехніка», у доповіді про «Особливості виробництва будівельних матеріалів за вимогами ЄС» на UkrCemFor 2017 зупинився на властивостях цементу відповідно до нормативних вимог. Загальні властивості включають: ранню міцність на стиск; стандартну міцність на стиск; рівномірніст зміни об’єму; втрати при прожарюванні; нерозчинний залишок; вміст ангідриду сірчаної кислоти SO3; вміст хлору; пуцоланічність. Спеціальні – понижена теплота гідратації; сульфатостійкість; низький вміст лужних оксидів. Властивості, які не нормуються: динаміка наростання міцності; водопотреба; питома поверхня; теплота гідратації; усадка; міцність на згин; мінерологічний склад.
Були показані технологічний, технічний та економічний ефекти. Окремо виділений екологічний ефект («green concrete») від використання нономодифікованих цементних матеріалів.


Інноваційні технології та сучасне обладнання.

Директор Сігма Інжиніринг, Станіслав Бабич, на UkrCemFor 2017, відзначив збільшення конкурентоспроможності в цементній промисловості за рахунок зменшення енергетичних втрат виробництва, зменшення втрат цементу, виваженого інжинірингу, застосування нових видів енергоресурсів, будівництва нових майданчиків, модернізації існуючих потужностей. Для забезпечення таких результатів компанія здійснює проектування, постачає обладнання, робить монтаж і вводить в експлуатацію, виконує дігностику і поточне обслуговування та постачає запасні частини.


Проблеми зміни клімату в міжнародній політиці.

Юлія Глоклер, проектний менеджер VDZ, на UkrCemFor 2017 виступила з доповіддю про «Внесок у захист клімату за рахунок зниження клінкерного фактора у цементі. Екологічні та технологічні характеристики таких цементів».
У 2000 році в Європі нараховувалося 27 видів цементів. Технологічно оптимізовані цементи з декількома основними компонентами являються раціональним рішенням для будівництва.
Комбінація декількох компонентів має переваги, які дає кожен з компонентів: зниження викидів СО2, зниження собівартості, збереження ресурсів. З іншого боку, оптимізація властивостей, які важливі для конкретного випадку застосування, впливає на зручність укладання, нарощування міцності, довговічність.


Будівництво доріг з цементобетону.

Олег Островерхий, експерт Асоціації «Укрцемент», к.т.н., на UkrCemFor 2017, розповів про основні напрямки будівництва та ремонту доріг з використанням цементобетонну в Україні та за кордоном.
Існує стійка традиція влаштування цементобетонних доріг у США та країнах ЄС. Південна Корея, Китай та Індія відносяться до потенційних швидкозростаючих ринків.
В Україні досвід укладання цементобетонних доріг поки що незначний – 2 млн.м² на аеродромах, 200 км траса М-07 Київ-Ковель.


Сучасні технології виробництва цементу.

Ліна Дюрак, заступник Голови представництва в Узбекистані DAL TEKNIK MAKITA TICARET VE SANAYI A.Ş на UkrCemFor 2017 розповідала про досвід виробництва двох клінкерів різного складу на одній технологічній лінії цементного заводу (Джизацький цементний завод, Узбекистан).
У доповіді описано промисловий досвід змінного виробництва на одній технологічній лінії (в одній обертовій печі) двох клінкерів, які різко відрізняються за своїми хімічними і мінералогічними характеристиками – клінкеру для отримання звичайного сірого і клінкеру для отримання білого портландцементів (ПЦ).
Наведено короткі характеристики технологічної схеми і основного обладнання, яке розроблене і використовується групою компаній «DAL Teknic Makina» при проектуванні, будівництві та здачі «під ключ» цементних підприємств.


Впровадження європейських регламентів.

Людмила Кріпка, керівник департаменту науково-технічної та юридичної інформації Асоціації «Укрцемент», у своїй доповіді на тему: «Європейські стандарти в цементній галузі України» на UkrCemFor 2017 озвучила теперішній стан справ по цьому питанню. До ризиків віднесені відсутність законодавства, технічний регламент на базі ТР ЄС 305; відсутність незалежних лабораторій, маркування СЄ; неузгодженість ДСТУ і EN та їх паралельність. Серед можливих наслідків доведеться мати справу з відсутністю технічного нагляду за ринком, збільшенням «сірого» ринку, перевагою імпорту, завищенням класів цементів, потребою випробування кожної партії на експорт. Цим самим порушуються зобов’язання по Угоді про Асоціацію – відтермінування вільної торгівлі.


Alternative Fuel.

Eamon Geraghty, Operations Director CRH Ukraine, told about Alternative Fuels (AF) at UkrCemFor 2017. He stressed significant focus at CRH Cement on AF use for 20 years.
Using of AF includes few key issues, namely: - strong well-administrated supply contracts; - well designed handling plant; - well designed and properly operated burner; - properly designed and controllable calciner; - AF’s overall impact; - CO2 impact.

 


Технології будівництва доріг з цементно-бетонним покриттям.

Ігор Гамеляк, завідувач кафедри аеропортів Національного транспортного університету, м. Київ, д.т.н., професор на UkrCemFor 2017 представив доповідь на тему «Забезпечення надійності жорстких дорожніх покриттів».
Зокрема, мова йшла про укорочений бетон, який у дорожньому будівництві при інтенсивних і високих транспортних навантаженнях використовується в якості несного шару основи. Однак, його також використовують для паркувань, доріг промислового призначення, площ для військових потреб і сільських доріг безпосередньо як несне покриття, придатне для руху.
Укорочений бетон складається з недроблених і/або дроблених мінеральних речовин, гідравлічних в’яжучих речовин і якщо буде потреба заповнювачів і добавок до бетонної суміші. Найчастіше для досягнення максимально можливого ступеня ущільнення суміш підбирається за правилами механіки ґрунтів.


Діалог BRDO з учасниками будівельного ринку.

Олена Шуляк, керівник сектору «Будівництво», Офіс ефективного регулювання, на UkrCemFor 2017 представила власну методику BRDO на підставі кращих світових практик (Великобританія, Німеччина) як лемент Концепції ефективного регулювання.
З серпня 2016 року сфера будівництва за дорученням Першого Віце-Прем’єр-міністра України Степана Кубіва підлягає проведенню системного перегляду регуляторних актів.
Rolling review передбачає наступні кроки: аналіз ринку – діагностика регулювання – затвердження плану дій – розробка проектів актів.


Сучасне обладнання для виробництва цементу, клінкеру.

Майже столітня історія існування промислової групи «АУМУД» представлена більше ніж 14.000 установок у більш ніж 120 країнах світу. На деякі конструктивні елементи компанія має патент (наприклад, запресований жолобок у бортах).
Дімітрі Брайцев, регіональній менеджер AUMUND Fordertechnik GmbH на UkrCemFor 2017, представляв обладнання, яке використовуються на різних технологічних процесах на цементному заводі.
Зокрема, в ПАТ «Івано-Франківськцемент» застосовується автоматизація транспорту клінкера та шлаку в бункери млинів.


Особливості виробництва будівельних матеріалів.

Раїса Рунова, професор Київського національного університету будівництва і архітектури, у своїй доповіді на UkrCemFor 2017 подала теоретичну базу про луги у сучасних традиційних цементах. Ці матеріали вона проілюструвала на конкретних прикладах застосування шлаколужногоцементу у будівництві, провівши паралель зі стародавнім світом.


Цементна логістика.

Керівник експертного напрямку Центру Транспортних Стратегій, Андрій Шкляр, виступаючи на UkrCemFor 2017, значну увагу приділив залізничним перевезенням в цементовозах.
Взагалі, частка залізниці у структурі вантажообороту* України складає 55% і є найбільшою серед європейських країн.
Має місце позитивна динаміка – відновлення обсягу перевезень, оператори закуповують парк. Стратегія УЗ по роботі зі старим парком буде визначати баланс ринку.
* з урахуванням трубопровідного транспорту.


Інструменти захисту тарованого цементу.

Виконавчий директор Mondi Packaging Bags Ukraine, Петро Потерейко, на UkrCemFor 2017 торкнувся якості будівельних матеріалів і говорив про «Фальсифікований цемент в мішках. Можливі інструменти захисту через упаковку».
Для виготовлення промислового паперового мішка потрібні: папір, фарба та клей. Останній не може бути використаним у якості інструменту захисту.
Папір, фарба або додаткові елементи захисту у залежності від бюджету і процесу виробництва стають можливими рішеннями у боротьбі з шахрайством.


Впровадження системи моніторингу, звітності і верифікації.

Наталя Парасюк, менеджер проекту Partnership for Market Readiness (PMR), Світовий банк, виступаючи на UkrCemFor 2017, навела перелік видів діяльності для системи моніторингу, звітності і верифікації викидів парникових газів (МЗВ) в України. Серед них і виробництво цементного клінкеру.
Це обумовлено виконанням міжнародних зобов’язань України щодо зміни клімату та впровадження ринкових механізмів відповідно до Директиви 2003/87/ЄС.


Дороги з цементобетонним покриттям.

Вирожемський Валерій, к.т.н., перший заступник директора з наукової роботи «ДерждорНДІ» у доповіді про «Ефективність будівництва доріг з цементобетонним покриттям підкреслив, що в кожному конкретному випадку при виборі типу конструкції дорожнього одягу необхідно проводити передпроектне техніко-економічне порівняння, яке і дасть змогу правильно оцінити ефективність застосування того чи іншого конструктиву. У доповіді наводяться порівняльні витрати на будівництво і утримання 1 км конструкцій дорожнього одягу жорсткого та нежорсткого типу.
Матеріали конференції UkrCemFor 2017 доступні за посиланням: 

http://ukrcement.com.ua/zakhodi/icalrepeat.detail/2017/05/23/47/-/vii-mizhnarodna-konferentsiia-ukrcemfor-2017-tsementna-promyslovist-naikrashchi-praktyky-perspektyvy-rozvytku.html


Захист внутрішнього ринку цементу.

Олена Омельченко, керівник практики з міжнародної торгівлі, к.ю.н., ЮФ «Ілляшев та Партнери» виступ на UkrCemFor 2017 присвятила темі «Захист внутрішнього ринку цементу: застосування антидемпінгових та компенсаційних мит».
Коли йде мова про недобросовісну конкуренцію, застосовуються антидемпінгові та компенсацій мита терміном на 5 років з правом продовження. У випадку добросовісної конкуренції інструментом торгового захисту є захисні заходи: захисне мито або квота терміном на 4 роки з лібералізацією і правом продовження.
Ці заходи застосовуються тільки за результатами розслідування.


Інженерні програми від «НІКО Трейдинг».

Валерій Савенко, директор НІКО ТРЕЙДИНГ, виступаючи на панельній дискусії IV. Сучасні технології виробництва цементу і будівельних матеріалів з доповіддю про «Рішення у галузі мастильних матеріалів для цементної промисловості» під час проведення UkrCemFor 2017, поділився успішним досвідом зменшення витрат на експлуатацію кар’єрної техніки за допомогою мастильних матеріалів Mobil на ПАТ «Івано-Франківськцемент».
З 1996 року «НІКО Трейдинг» набуло статусу авторизованого дистриб’ютора Mobil (ExxonMobil), що гарантує якість і походження мастильних матеріалів.


CE Certification and CE Marking of Cement.

Dr. Martin Schneider, Chief Executive German Cement Works Association Head of the Research Institute VDZ, reported at UkrCemFor 2017 about Principles of CE Certification and CE Marking of Cement.
Basic principles of CE certification and CE marking are:
- cement can only be CE certified by a certification body
- for the “Certificate of constancy of performance” both the manufacturer and the certification body have to fulfill particular tasks
- in addition, the manufacturer has to draw up a declaration of performance (DoP) for each product, following specific rules given in the CPR
- the CE marking shall be affixed only to those construction products for which the manufacturer has drawn up a DoP.


Потенціал у цементній логістиці.


Володимир Ілащук, Український Логістичний Альянс, виступаючи на UkrCemFor 2017 розповідав про «Комплексний підхід до розвитку мультимодальності в Україні». Ключовою думкою є те, що мультимодальність для України є стратегічним напрямком реалізації її транспортного потенціалу, передусім транзитного, найбільш раціональним шляхом усунення диспропорцій у розвитку та використання можливостей різних видів транспорту шляхом їх інтеграції в єдиних ланцюгах поставок.


Захист ринку від фальсифікату.


Виступаючи на панельній дискусії І. Якість та безпека будівельних матеріалів Мігел Машаду, директор з розвитку CRH в Україні, під час конференції UkrCemFor 2017, окреслив наступні переваги боротьби з фальсифікатом:
- репутація цементу, як відповідального товару та виробника, як відповідального корпоративного громадянина
- прозорість ланцюга постачання дозволяє відстежувати товар та забезпечити якість
- розвиток товару у відповідному конкурентному середовищі, спрямований на потреби кінцевого використання
- формалізація ринку підвищує обсяги для виробників цементу, надходження від оподаткування


Національна стратегія поводження з відходами.


Менеджер програми енергоефективності та змін клімату ЄБРР, Олена Борисова, на панельній дискусії ІІІ. Екологія, альтернативне паливо в рамках конференції UkrCemFor 2017, підняла болючу тему про відходи. У доповіді на тему «Національна стратегія поводження з відходами та цементна промисловість» розкрито бачення того, що слід відмовлятися від єдиної залежності захоронювати відходи і переходити до сортування і розподілу відходів на потоки для повторного використання, утилізації, відновлення з утилізацією залишкових відходів на регіональних сміттєзвалищах, які сумісні з європейськими.


Безпека на дорогах.

На панельній дискусії ІІ. Цементно-бетонні технології у дорожньому будівництві під час проведення UkrCemFor 2017 Хельмут Ляйтгеб, регіональний менеджер DELTA BLOC International Gmbh, поділився міжнародним досвідом «Безпека на дорогах. Захисні бар’єри із залізобетону».
DELTA в Україні відповідає усім міжнародним правилам EN 1317 – ДП «ДерждорНДІ». Ноу-хау, навчання і контроль з Австрії; якість, цемент, виготовлення в Україні.


За останні 10 років майже на 100 кг в Україні зменшилося виробництво цементу на душу населення.

У виступі «Огляд цементного ринку» виконавчого директора Асоціації «Укрцемент» Романа Скільського у рамках UkrCemFor 2017 показана динаміка виробництва цементу на душу населення за 2001-2016 рр. Найбільший пік припав на 2007 рік – 302 кг.


Мобільне енергопостачання та температурний контроль для промисловості.

Юлія Андрусів, генеральний директор «Aggreko» Україна, Білорусь, Балтика, презентувала на панельній дискусії IV. Сучасні технології виробництва цементу і будівельних матеріалів під час UkrCemFor 2017 продукцію «Аггреко», як світового лідера у наданні додаткової потужності енергії (електрика, нагрівальні та охолоджуючі агрегати) при несприятливих умовах у використанні планового джерела енергії.


Європейські регламенти.

Виступаючи на UkrCemFor 2017 з доповіддю про «Регламент 305-2011 ЄС Будівельна продукція» Сергій Рубальський, генеральний директор Global Certific, продемонстрував на яких засадах тримається європейський будівельний ринок. А саме, на контролі ефективного функціонування ринку (ринковий нагляд), уникненні створення нових невиправданих бар’єрів, відміні технічних бар’єрів для торгівлі (Законодавство ЄС для конкретних груп продукції, наприклад, Регламент 305/2011).

 


Про модернізацію аеропортів.

Кирил Новіков, директор УДПТНДІ ЦА «УКРАЕРОПРОЕКТ», у доповіді про «Цементобетонні покриття. Аеропорти.» на панельній дискусії ІІ «Транспортна інфраструктура» на UkrCemFor 2017 математичним розрахунком показав потребу авіації у цементі до 2023 року.


Як споживача обманюють на цементі.

Олег Цільвік, Заступник Голови правління ВГО «Союз споживачів України», виступаючи на панельній дискусії І. Якість та безпека будівельних матеріалів під час проведення UkrCemFor 2017, визначив основні способи обману споживача. А саме, підміна марки цементу – цемент низької марки розфасовують під вищою, фальсифікація вмісту мішка шляхом додавання в заводський цемент інертного наповнювача контрафакт, обважування.


Як соняшник цементу прислужився.

Дмитро Зозуля, директор Renegro, на панельній дискусії ІІІ. Екологія, альтернативне паливо в рамках UkrCemFor 2017 доповів про можливості використання лушпиння соняшника, як альтернативного виду палива на цементних заводах.


99% будівельних матеріалів для бетонних доріг виготовляється в Україні.


Виступ Максима Португальського («Альтіс Констракшин») на панельній дискусії ІІ. Цементно-бетонні технології у дорожньому будівництві на UkrCemFor 2017 ілюструє перспективи розвитку цеметнобетонних доріг в Україні. Дефіцит вітчизняного бітуму і вартість імпортного переорієнтовують державні інтереси на вдосконалення технології будівництва цементобетонного покриття.


Виробництво цементу йде вгору.

Роман Скільський, виконавчий директор Асоціації «Укрцемент», виступаючи на панельній дискусії І. «Цементна промисловість і будівництво» під час UkrCemFor 2017, відзначив зростання виробництва цементу на 5,6% у 2016 році після чотирьох років спаду. При цьому він зазначив сповільнення темпів виробництва у 1 кварталі 2017 року.

Повну версію презентацій спікерів шукайте за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/0B-5lCNI2XNOpZTZOREpIcnA5eFk